Объявления сайта

СӨЖ тапсырмаларын орындау/Выполнение заданий СРС

Администратор @ - келді

Құрметті студенттер барлық пәндерден 1 аралық бақылаудың СӨЖ тапсырмаларын 24 наурызға дейін орындау қажет.

Уважаемые студенты необходимо выполнить задания СРС 1 рубежного контроля по всем дисциплинам до 24 марта.